Open post

Yönetici, lider olmak zorunda mı?

Yönetici, lider olmak zorunda mı?

Yönetim sürecinin temel öğelerinden biriside liderlik kavramıdır. Bir iş planlama aşamasından çıkıp uygulama aşamasına girdiğinde liderlikte hayati bir önem kazanır.

Önceleri liderlik kişisel özelliklere bağlanmış ve dinamik, zeki, hayal gücü olan, uygun bir fizik yapıya sahip herkesin lider olabileceği varsayılmıştır yada liderlik bu kişisel özelliklerin doğal bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Ancak zamanla bu özelliklerden bazılarını taşımayan pek çok kişinin de iyi bir lider olabildiği gözlenmiştir.

Daha sonra gözler liderin kendisine değil de yönettiği gruba yönelmiştir. Son zamanlarda liderliğin bir süreç olduğu ve lider kavramı yerine liderlik kavramı üzerinde düşünmenin daha doğru olacağı düşünülmektedir. İşletme içinde birde çalışanların sevgi, saygı ve güvenini kazanmış, onların sorunlarını dinleyen, akıl danışılan, düşüncelerine değer verilen doğal liderler bulunur.

Atanmış liderlerin yönetimindeki en iyi gruplarda bile doğal liderlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Böyle durumlarda rahatsızlık duyan atanmış bir lider, çalışma arkadaşlarını bir tür tekel altında tutma eğiliminde olan kişidir ki, sadece bu davranışı bile onu gerçek liderlikten uzaklaştıran önemli bir etken sayılmalıdır.

(Bu yazı, ‘Mühendislikten Yöneticiliğe’ adlı kitabımdan alınmıştır).

 

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

Mob : 0532-416 1387

Mail : ozsoylev@mail.com

 

Open post

Herkes Bill Gates olamaz ama iyi bir sevkiyatçı olabilir

Herkes Bill Gates olamaz ama, iyi bir sevkiyatçı olabilir.

Bill Gates’ in ilk programlarını hazır beton için yazdığını biliyor muydunuz?

Sevkiyat, hazır beton endüstrisinde en önemli unsurdur ve sistemin beynini oluşturur. Tesis kapasitesinin mümkün olan maksimum şekilde değerlendirilmesi, mikserlerin ve pompaların en verimli şekilde kullanılması ve masrafların en aza indirgenmesi, performansın ölçülmesi, kar veya zararın hesap edilmesi hepsi sevkiyat bölümünün çalışmasına bağlıdır.

İyi sevkiyat yönetimi ile;

– Araç/makine bekleme süreleri azaltılarak zaman kazanılabilir

– Yakıt sarfiyatı azaltılabilir – Mikser kullanımında optimizasyon sağlanabilir

– İş güvenliği arttırılabilir – Müşteri ilişkileri düzenlenerek olası problemler azaltılabilir

– Sevkiyatçıların çalışma saatleri düzenlenerek hatalı/yanlış kararlar önlenebilir

– Tesis verimliliği arttırılabilir – Satış karlılığı yükseltilebilir

 

Bu yazı, ‘Hazır Beton – Sevkiyatçı El Kitabı ‘adlı çalışmamdan alınmıştır.

Kitap, sadece sevkiyatçılar için değil aynı zamanda hazır beton tesis yöneticileri, pazarlama ve satış sorumluları, formenler ve baş operatörlerin hatta sahada görev yapan pompa operatörü ve mikser şoförlerine kadar, şirket verimliliğinde etkisi olan herkesin faydalanabileceği temel bilgileri kapsamaktadır.

 

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

Mob:0532-4161387

 

 

 

Open post

Güvenlik kültürü nedir?

Güvenlik kültürü nedir?

Güvenlik kültürü, kurumsal anlamda özet olarak, ‘bir iş yerinde işleri yapma şekli’ olarak tanımlanabilir. İş yerinde çalışırken, ortak güvenlik inançlarına, değerlerine ve tutumlarına önem vermek ve bunların iş yerindeki tüm insanlar tarafından paylaşılması gerekir. Pozitif bir güvenlik kültürü, iş yerinde güvenliğin iyileştirilmesi ve kurumsal performansa katkı sağlar.

Güvenlik kültürünün başarılı olması için, en tepeden yönlendirilmesi gerekir. Bu, güvenlik kültürünün CEO ve üst düzey yöneticiler tarafından benimsenmesi ve uygulanması demektir. Ayrıca bu konu güçlü liderlik ve yönetim taahhüdü gerekir. Bunların hepsi, iş yeri güvenliği ile ilgili çalışanların tutum ve davranışlarının pozitif olarak değişmesine katkı sağlar.

Çalışanlara hangi eylemlerin ödüllendirileceğini, hangilerinin tolore edileceğini veya cezalandırılacağını açıkça ifade etmek güvenlik performansı ile doğrudan ilişkilidir. Bunun yanı sıra iş yerinde güvenlik kültürünü neyin etkileyeceğini anlamakta çok önemlidir.  Değişik düzeydeki tüm çalışanların hangi davranışların başlatıldığını ve sürdürülmesinin istendiğini açıkça kavrayabilmeleri gerekir.

Güvenlik kültürü, güvenlik inançlarına, değerlerine ve tutumlarına önem veren bir organizasyon kültürüdür ve bunlar şirket veya iş yerindeki insanların çoğunluğu tarafından paylaşılır. Olumlu bir güvenlik kültürü, iş yerinde güvenliğin iyileştirilmesi ve kurumsal performans ile sonuçlanabilir.

 

Bu yazı, ‘Güvenlik Kültürü’ adlı kitabımdan alınmıştır.

Gelişmiş ülkelerde artık, güvenlikle ilgili her eğitimde güvenlik kültürü konusu da ele alınmaktadır.

 

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV
ozsoylev@mail.com
Mob: 0532-4161387

 

İş geliştirme tam olarak nedir ve ne yapar?

İş geliştirme tam olarak nedir ve ne yapar?

İş geliştirme alanında çalışanların ilgilendiği konular o kadar geniş ki, bu kavramı herkesin evet budur şeklinde teyit edebileceği bir tanımlama ne yazık ki yok.  En basit ifadeyle iş geliştirme, bir işi daha iyi hale getirmeyi amaçlayan fikirler, girişimler ve faaliyetler olarak özetlenebilir. Bu, bir ticari işletme için gelirlerin ve karlılığın arttırılmasını, işin büyütülmesini ve stratejik iş kararların verilmesini içerir.

İş geliştirme faaliyetleri, şirket içinde öncelikle satış, pazarlama, proje yönetimi ve ürün yönetimi dahil olmak üzere farklı bölümler arasında diyalogları gerektirir. Sonuç olarak, iş geliştirme yöneticileri satış ve pazarlama disiplininden gelmektedir ve marketing ile yakın konularla ilgilenmekte, benzer analiz araçlarını kullanmaktadır. Ancak aradaki en önemli fark, marketing mevcut pazar ve mevcut rakiplerle uğraşırken, iş geliştirmenin ayrıca dağıtım kanallarındaki olası tıkanmalara karşı ve aynı zamanda işi genişletmek üzere daha çok alternatif yeni pazarları araştırmasıdır.

 

 

 

 

Bu yazı, ‘İş Geliştirme’ adlı kitabımdan alınmıştır.

 

 

 

Kimin iş planına ihtiyacı var?

Aslında bu soruyu daha kestirmeden, kimin ihtiyacı yok diye sorabiliriz ve herhalde o kişi işi olmayan bir kişidir. Bir plan öncelikle yapılan işin ayrıntılı olarak incelenmesi ve hedeflerin belirlenmesi için hazırlanır. Yani iş planı şirketin yol haritası demektir. İş planı bir pazarlama çalışması olarak ta kullanılabilir ve bu nedenle işin mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve gelecekteki fırsatlarını da göstermelidir. İş planı her şeyden önce önemli bir yönetim aracıdır.

Şirketin gelişmesi, büyümesi ve değişmesi için yapılacak çalışmalarda gerekebilecekleri öngörmelidir. İş planı şirketin hedeflerini yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya koymalıdır. Bu kaynaklar sadece finans odaklı olmayıp ürün geliştirme, üretim kapasitesi, kalifiye iş gücü vb gereksinimleri ve ayrıca pazarlama öğelerini de kapsamalıdır. İş planı şirketin güçlü yanlarını vurgularken aynı zamanda sorunları ve bunların nasıl aşılacağı ya da en aza indirileceği konusunda da önermelerde bulunmalıdır.

İş planı ayrıca, önceki dönemlere ait planlanan/gerçekleşen bazlı bir mukayese analizini de içermelidir. İş planı bilgisayarda yaşar ve her gelişmede güncellenir. Çıktı alındığında yada gönderi yapıldığında ise, o anki durumu özetler.

 

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV
ozsoylev@mail.com
Mob: 0532-4161387

 

Scroll to top
Call Now Buttonhemen ara