Beton tesisinde – Tehlikeli enerjinin kontrolü

KAÇ EĞİTİMLE BİR CAN KURTARABİLİRİZ !

Bir hazır beton tesisinde güvenlik programının en önemli bileşenlerinden birisi eked (etiketleme/kilitleme/emniyete alma/deneme) politikasıdır.

Eked’in amacı, tesiste makine ve teçhizatın beklenmeyen şekilde hareketlenmesini veya enerjilenmesini önlemektir.

Eked, her hazır beton tesisi için çok önemlidir çünkü, operatörleri yardımcılarını ve bölgede bulunan tüm diğer çalışanları ciddi yaralanmalardan ve zararlardan korur.

Eked prosedürleri, çalışanların her birinin risk korkusu olmadan rahat çalışması ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, çalışanlara zarar verebilecek potansiyel bir enerji kaynağı olan her yerde, eked prosedürleri bir tercih değil hayat kurtarıcı bir zorunluluktur.

Bir hazır beton tesisinde eked programının oluşturulması ve çalışanların bu prosedürü kullanması için nasıl bir eğitim sistemi gerekir?

Eked uygulamasının başarılı olması için; iş güvenliği, üretim, kalite kontrol, sevkiyat, bakım onarım atölyesi, bölüm yönetici ve sorumluları ve ayrıca tüm ekip liderleri dahil olmak üzere tesisteki her seviyedeki personelin eğitim alması önemlidir.

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV
ozsoylev@mail.com
www.ozsoylev.com

 

 

6-L-2y

Beton santralı&standartları


Yıllar öncesine, beton sektörünün ülkemizdeki başlangıcına baktığımızda, dönemin prestij firmalarının beton santrallarını ithal ettiklerini görüyoruz. Sektörün büyüme döneminde ise, bir çok yerli üreticinin kaliteli ürünleri ile ihtiyacı karşıladığını biliyoruz.

Ancak sektörün zirve yaptığı dönemde ise, bu imalatçıların ya piyasadan çekildiklerini yada varlığını sürdürebilen bir çoğunun ise yurt dışına yöneldiğini ve iç pazarda artık satma şansı bulamadıklarına yada tercih etmediklerine şahit oluyoruz.


Peki, sektörde neler oluyor? Merdiven altı imalatçıları diye tabir edilen no-name firmalar sektörü ele mi geçirdiler. Yada düşük fiyat-düşük kalite piyasaya hakim mi oldu.

Standartların olmaması, satın alma sürecinde özellikle yeni kurulan beton şirketlerine büyük sıkıntı yaratmaktadır. Alıcılar iyi ile kötüyü veya neye para verdiklerini çoğu kez bilmemektedir. Ancak, santral kurulup üretime başladıktan sonra gerçekler açığa çıkınca geri dönüşü olmayan bir yola girildiği anlaşılmaktadır.

Dökülen beton miktarına göre, dünyada üçüncü ve Avrupa’ da ise birinci sırada yer alan beton sektörümüz, ekipman kullanımında kötüyü mü hak ediyor!

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

Tesis şefi (adayı) oryantasyon programı

Hazır beton, bir çok farklı disipline açık bir sektördür. Bu alanda çalışan yöneticiler genellikle inşaat, makine, maden, işletme vb disiplinlerden gelmektedir. İstisnai olarak saha tecrübesi ile kendini yetiştirmiş ve kanıtlamış operatörler bile üst yönetimlere kadar çıkabilmekte ve hatta hazır beton şirketlerinde genel müdür olabilmektedir.

İnsanlar kariyerlerinde kendi uzmanlık dalı ile yükselebilir ve doğal olarak diğer konularda aynı seviyede olması beklenemez. Ama hazır beton her konuda uzman olmasanız da çok yönlü bilgi gerektirir.

Bu amaçla, bazı büyük beton şirketleri yeni personel için kendi bünyelerinde eğitimler düzenlemekte veya onları zaman içinde bir çok farklı konu için şirket dışında eğitimlere yollamaktadır.

Her şirketin iş yönetimi, makine parkı veya çalışma ortamı farklı olabilir. Ancak, tüm yönetici adaylarının bilmesi gereken sektöre ait ortak konular bulunmaktadır.

Okulu yeni bitirmiş veya başka alandan hazır beton sektörüne yeni giren yönetici adayları başlangıçta hangi zorluklarla karşılaşmaktadır?

Sahada veya katıldıkları toplantılarda  sektörel terminolojiyi öğrenip hakim olabilmeleri ne kadar zaman almaktadır?

Sadece temel bilgi eksikliği ile verilen yanlış kararlar, atılan yanlış adımlar şirketlere neye mal olmaktadır?

 

 

Tesis şefi oryantasyon programı ile bu sorunu çözebilirsiniz!

İhtiyacınız olan tüm temel bilgileri, aşağıdaki beş ana modül altında toplamış bulunuyorum.

  1. Tesiste ve sahada iş güvenliği
  2. Operasyon, lojistik ve bakım
  3. Ürün ve üretim bilgisi
  4. Enerji, çevre, sürdürülebilirlik
  5. İş ve insan yönetimi

Program genelinde hazır betonla ilgili konular, toplam 200 başlık ile ele alınmakta ve onlarca video ile desteklenmektedir.

Program, örnek bir tesiste yapılan teorik çalışma ile denenmiş durumdadır.

Üç gün eğitim ve dördüncü gün gözden geçirme ve sınav olmak üzere program toplam dört gün sürelidir.

Oryantasyon programı sonunda adayınızı (yada adaylarınızı) işe hazır hale getirebilir ve güvenle sisteme entegre edebilirsiniz.

Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen arayın…

 

Saygılarımla,

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

ozsoylev@mail.com

Mobil : 0532-4161387

Betonla güvenle çalışmak

Unutmayın, hazır betonda daima, önce güvenlik sonra iş gelir!


Bu çalışma, hazır beton tesislerinde yaşanan başlıca kaza alanlarına espirili bir şekilde dikkat çeken bir dizi görselden oluşmaktadır.

Özellikle uzun metin bölümlerinden kaçınmak için hazırlanan görseller, sektörde çalışanların güvenlikle ilgili konuları daha kolay şekilde anlayabilmelerini sağlamak için basit şekilde tasarlanmıştır.

Görseller, her biri farklı sayıda sorunlu durumu ele alan, hata arama görüntülerinden oluşmaktadır. Her bir görsel, ayrıca ilgili hataların çözümlendiği bilgilerle desteklenmektedir.

Hazır beton tesislerinde çalışan beyaz ve mavi yakalı tüm personelin, bu görselleri bağımsız olarak analiz etme ve hataları tespit etmeye çalışması, şirketteki güvenlikle ilgili farkındalığı arttıracaktır.

Bundan sonra kendilerinden beklenen, güvenlikle ilgili bir zafiyet hissettiklerinde, durumu şirketin iş güvenliği sorumlusuna iletmeleridir.

Çalışmanın sonunda konuyla ilgili yirmi beş adet kanun, standart ve yönerge verilmektedir. Bu anlamda, sektöre yeni başlayan iş güvenliği personeli için de, istisnai bir referans kaynağıdır.

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV
ozsoylev@mail.com

Transmikser – Devrilme önleme programı

Transmikser şoförlüğü için tecrübe ne anlama gelmektedir?

Mikserden dolayı ağırlık merkezinin yukarıda olması ve kazanın dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetlerinin etkisi ile beton kamyonları diğer kamyonlardan farklı bir fiziksel yapıya sahiptir.

Bu iki özellik, aracın yaptığı hareketleri de etkilemekte ve mikser kamyonlarında devrilme olayları diğer kamyonlardan daha fazla ve sıkça yaşanmaktadır.

Devrilme olayları analiz edildiğinde, hızlı viraj alma ve dönme gibi karayollarında ve şantiyelerde yaşanan kazaların ortak nedenleri olduğu gibi her alana özgü özel durumların da bulunduğu açıkça görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, özellikle nakliye sektöründen beton sektörüne yeni gelen şoförlere araçlar arasında farklılıkları göstermek ve mikser kamyonlarında devrilmeleri önlemek için almaları gereken önlemleri anlatmaktır.

– Banketler mikser kamyonları için neden çok tehlikelidir?

– Beton slampının devrilmeye etkisi olabilir mi?

– Mikser kamyonları, en fazla hangi çalışma alanlarında devrilmektedir?

– Transmikser şoförlüğü için tecrübe ne anlama gelmektedir?

Yukarıdaki ve diğer ilgili sorulara cevap arıyorsanız bu kitabı okumalısınız!

Timuçin Özsöylev
www.ozsoylev.com
ozsoylev@mail.com
Mob : 0532-4161387

Beton dökümü – Yüksek yapılar

Tüm dünyada özellikle yüksek, çok katlı yapıların bulunduğu şantiyelerde betonun uzun mesafeli pompalanması, iletilmesi ve kalıplara dökülmesi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Modern beton pompaları olmadan, yüzlerce metreyi geçen bu yüksek binaların inşa edilmesi eskiden hayal bile edilemezdi.
Diğer taraftan, yüksek yapılarda beton dökümü, güvenlikle ilgili öteden beri büyük sorun olagelmiştir. Bina yükseklikleri arttıkça yüksek kapasiteli beton pompalarının, tevzi bomu ve diğer özel ekipmanların kullanımı iş güvenliği için eğitimi daha fazla önemli hale getirmiştir.

– Yüksek yapılarda sevk hattını neden su ile temizlemiyoruz?
– Kesme valfi nedir, ne işe yarar hangi amaçla kullanılmalıdır?
– Dirseklerde basınç neden yükselir?
– Yüksek yapılarda sevk hattındaki tıkanmalara neler sebep olur?
– Sevk hattının hava ile temizliği neden çok tehlikelidir?
– Sevk hattındaki basınç hesabı nasıl yapılır?

Yukarıdaki ve diğer ilgili sorulara cevap arıyorsanız bu kitabı okumalısınız!

ozsoylev@mail.com
Mob : 0532-4161387

Transmikser – Araç teknik

Diğer kamyonlarla mikser kamyonu arasındaki farklar nelerdir?

Mikser şoförleri büyük bir ihtimalle daha önce diğer kamyonlardan birini kullanmakta idi.

İşte o kamyonla mikser kamyonunun arasındaki farkları anlamak, mikserlerde devrilme şeklinde yaşanan kazaları azaltacaktır.

Üst yapılı kamyon olarak tanımlanan trans mikserler bu kategorideki tüm araçlardan farklıdır ve belki de en büyük fark onların trafikte sadece taşıma yapmamaları ve aslında beton kazanının dönmesi ile bir makine gibi çalışıyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

Mikser kamyonu kullanacak şoförlerin öncelikle araç teknik olarak bir mikser kamyonuna etki eden kuvvetleri öğrenmeleri gerekmektedir.

Trans mikser şoförleri için verilen eğitimlerde bu konu üzerinde çalışılmalı ve teorik olarak bu kuvvetlerin kaynağı ve etkilemeleri üzerinde durulmalıdır.

Mikser kamyonu kullanacak bir şoförün direksiyona geçmeden önce aşağıdaki soruyu nedenleriyle birlikte net şekilde açıklayabilmesi gerekir.

Hangi kuvvetler mikser kamyonunu devirir?

Mikser kamyonuna ilişkin güvenlikle ilgili eğitimler fizik kurallarını kapsamalı ve teknik bazda olmalıdır!

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV
ozsoylev@mail.com
Mob: 0532-4161387

COVID19 – Hazır betoncular ne yapmalı !

Bir yandan iş hayatı devam ederken, diğer yandan covide karşı korunmamız gerekiyor!

Giderek insanlar bu beladan daha fazla tedirgin oluyor ama ne iş yerlerinde nede sokaklarda alınan önlemlerde yada davranışlarda ciddi bir pozitif değişim yok.

Bilim insanları da dahil, kimsenin ne olup bittiğine tam olarak hakim olduğu da söylenemez.

Şu an için piyango kime vuracak noktasındayız.

Bazen üretim için iş güvenliği göz ardı ediliyor. Ama bu öyle bir şey de değil!

Hazır beton hem tesislerde hem de şantiyelerde temasa açık bir sektör.

Betonu kaç temastan sonra üretimden alıp taşıyıp kalıplara
yerleştirebilirsiniz?

Bu çalışma, tesisteki üretimden sevkiyata ve şantiyede karşılaşılacak riskleri en aza indirmek için alınması gereken önlemleri anlatıyor.

Tesis şefi ne yapmalı…..

Timuçin Özsöylev
ozsoylev@mail.com

Silobas – Güvenle çalışmak

Hazır beton sektöründe, çimentonun (ve uçucu külün) güvenli, verimli ve silolara minimum kirlenme riski ile teslim edilmesi tüm taraflar için çok önemlidir.


Günümüzde, hemen hemen tüm toz ürünlerin teslimatları sorunsuz yapılsa da, yine de zaman zaman ürünün yanlış bir siloya teslim edilmesi yada üründe kirlenme gibi olaylar yaşanmaktadır.

Dolum işleminde yaşanan diğer önemli bir problem ise, siloda yüksek basınç oluşmasıdır. Bir silo yüksek basınç altında kalırsa sonuçları hem tehlikeli hem de pahalı olabilir.

Sektörde, teslimat sürecinde halihazırda büyük sorunlar yaşanmamaktadır. Buna rağmen, silobas boşaltma yöntemlerine ayrıca alıcı siloların tasarımına ve işletilmesine yönelik yeni yaklaşımların daha fazla geliştirilmiş ve iyileştirilmiş çevresel, lojistik ve operasyonel faydalar sunması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir.

Bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak üzere, silobasları standartlaştırmak için gereken temel ekipman ve operasyonel gereksinimler net şekilde belirlenmelidir.

Amaç; silobas boşaltma ve silo dolum işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirmek ve böylece ürün dökülme, kirlenme veya ekipman hasarı olasılığını en aza indirmektir.

Timuçin Özsöylev
ozsoylev@mail.com

Damperli kamyon


Eğitim almış bir damper şoförü gördünüz mü?
Yada bu konuda uzmanlaşmış bir eğitim kurumu duydunuz mu?
O zaman, damperli kamyon kazalarında tek sorumlu şoför müdür diye sormak doğru olacak!

Belki de, en kolay elde edilen mesleklerin başında damperli kamyon şoförlüğü gelmektedir. Çalışma ortamı diğerlerine göre daha disiplinden uzak olması ve ilk bakışta üst yapının basit gözükmesi, damperli kamyon şoförlerinin eğitimlerinin de önemsenmemesine neden olmaktadır.

Kazalardan kaçınmak o kadar kolay ki! Sadece temel kurallara dikkat etmek yeterli olacak. Ortada ne bir formül nede hesaplama var.

Şoför aşağıdakiler konusunda bilgili olmalı:
-Yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir
-Boşaltma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir
-Tipleme yaparken nelere dikkat edilmelidir
-Malzeme kasadan akmıyorsa yapılması gerekenler nelerdir
-Birde olaya tersten bakarsak, yapılmaması gereken şeyler nelerdir

Kurumsal şirketlerin yukarıdaki sorulara karşılık gelecek talimat ve standartları olabilir. Ama, bu sektörde taşeron sistemi o kadar yaygın ki!

Damperli kamyon kazalarını tamamen zamana karşı yarışma ve tur primi gibi çalışma şartlarına bağlamak, biraz kolaya kaçmak olmuyor mu?

Timuçin Özsöylev

Posts navigation

1 2
Scroll to top
Call Now Buttonhemen ara