MARKETING

 

Düşen satışların nedeni yetersiz yada yanlış marketing mi?

Uzunca bir dönem pazarlama, sadece satışların düşmesi veya gerilemesi halinde kullanılacak bir enstrüman olarak görüldü ve iyi dönemlerde ise pazarlama çalışmalarının gerekmediği düşünüldü. Hatta bazen kötüye giden satışların suçlusu olarak yetersiz pazarlama çalışmaları işaret edildi.

Zaman içinde pazarlama bir karar verme yada problem çözme prosesi olarak tanımlandı ve ekonomi, psikoloji, sosyoloji ayrıca istatistik verilerine dayanan analitik bir çerçeveye oturtuldu.

Pazarlama, geleneksel satış yerine, genişletilmiş bir satış yönetimi yaklaşımı

olarak bir iş fonksiyonu şeklinde kabul edildi ve kapsamında ürün planlama, ürün geliştirme, promosyon ve dağıtım gibi önemli yönetim konuları yer aldı.

Pazarlama araştırmaları yönetim için üretim kapasitesini ayarlayan önemli bir araç olarak görülmeye başlandı. Daha sonra, pazarlama konsepti, inovasyonla birlikte şirketlerde öne çıkan fonksiyonlar olarak görüldü.

Çünkü herhangi bir işte ana konunun müşterilerin nasıl memnun edilebileceği idi.

Kar amaç olarak görülmüyor, fakat memnun müşteri tarafından yaratılan ve verilen bir ödül olarak kabul ediliyordu .

Günümüzde ise, kıyasıya bir arz talep savaşı içinde kendini duyurabilen ve farklı kılabilen hatta bunu rahatsız edici şekilde neredeyse çamur at izi kalsın noktasına getirerek  insanların kafasına sokabilen reklam çalışmaları ile desteklenen marka adını iyi yada kötü ilk akla gelene dönüştürebilen her türlü çalışma marketing kapsamına alındı…

Marketing mix, marketing tools, pazar analizleri, bütçeleme ve ölçümleme, pazarlama iletişimi, web siteleri, fuarlar&seminerler vb bölümlerden oluşan kitap, özellikle pazarlama disiplini dışındaki insanların marketing konusunda genel bir bakışa sahip olmaları için hazırlanmıştır.

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

 

MARKETING

Düşen satışların nedeni yetersiz yada yanlış marketing mi?

Uzunca bir dönem pazarlama, sadece satışların düşmesi veya gerilemesi halinde kullanılacak bir enstrüman olarak görüldü ve iyi dönemlerde ise pazarlama çalışmalarının gerekmediği düşünüldü. Hatta bazen kötüye giden satışların suçlusu olarak yetersiz pazarlama çalışmaları işaret edildi.

Zaman içinde pazarlama bir karar verme yada problem çözme prosesi olarak tanımlandı ve ekonomi, psikoloji, sosyoloji ayrıca istatistik verilerine dayanan analitik bir çerçeveye oturtuldu.

Pazarlama, geleneksel satış yerine, genişletilmiş bir satış yönetimi yaklaşımı

olarak bir iş fonksiyonu şeklinde kabul edildi ve kapsamında ürün planlama, ürün geliştirme, promosyon ve dağıtım gibi önemli yönetim konuları yer aldı.

Pazarlama araştırmaları yönetim için üretim kapasitesini ayarlayan önemli bir araç olarak görülmeye başlandı. Daha sonra, pazarlama konsepti, inovasyonla birlikte şirketlerde öne çıkan fonksiyonlar olarak görüldü.

Çünkü herhangi bir işte ana konunun müşterilerin nasıl memnun edilebileceği idi.

Kar amaç olarak görülmüyor, fakat memnun müşteri tarafından yaratılan ve verilen bir ödül olarak kabul ediliyordu .

Günümüzde ise, kıyasıya bir arz talep savaşı içinde kendini duyurabilen ve farklı kılabilen hatta bunu rahatsız edici şekilde neredeyse çamur at izi kalsın noktasına getirerek  insanların kafasına sokabilen reklam çalışmaları ile desteklenen marka adını iyi yada kötü ilk akla gelene dönüştürebilen her türlü çalışma marketing kapsamına alındı…

Marketing mix, marketing tools, pazar analizleri, bütçeleme ve ölçümleme, pazarlama iletişimi, web siteleri, fuarlar&seminerler vb bölümlerden oluşan kitap, özellikle pazarlama disiplini dışındaki insanların marketing konusunda genel bir bakışa sahip olmaları için hazırlanmıştır.

TİMUÇİN ÖZSÖYLEV

 

 

 

DAMPERLİ KAMYON – KAZA ANALİZİ

 

Neden basında her gün damperli kamyonların kaza haberlerini görüyoruz!  Damperli kamyonlar malzeme taşımalarına rağmen, ölümlü kaza istatistiklerinde neden insan taşıyan uçak, tren ve otobüslerden daha önde?

Damperli kamyonlar inşaat ve hafriyat işleri için ülkenin her yerinde otoyollarda, şehir içi caddelerde ve daha az trafiğe sahip ama daha küçük ve dar yollarda ve tabii ki şantiyelerde çok yaygın şekilde kullanıldıkların dan bu araçlar için kazaların yaşanma olasılığı oldukça yüksek.

İstatistikler, damperli kamyonların tüm büyük araç kazalarındaki ölümlerin yaklaşık dörtte birinden sorumlu olduğunu vurguluyor. Asıl neden araç mı, yoksa şoför mü? Maalesef kazaların büyük çoğunluğu yetersiz, eğitimsiz şoförlerden kaynaklanmakta!

Uzmanlar, tüm damperli kamyon şoförlerinin araçlarını kullanırken  trafikte ve şantiyelerde etraflarına daha fazla dikkat etmeleri ve ayrıca ölümcül kaza riskini azaltmak için eğitim almaları ve her zaman kurallara  uymaları gerektiğini vurgulamakta!

Bu çalışma, hem konuya bir kez daha dikkat çekmek hem de damperli kamyonların yükleme ve boşaltmada, taşıma yaparken yollarda ve şantiyelerde ayrıca bakım alanlarında karışmış oldukları kazaları analiz ederek, doğru kullanımlarına yönelik sonuçlar çıkartmak için derlenmiştir.

Timuçin Özsöylev

DAMPERLİ KAMYON ŞOFÖRÜ

Teori olmadan pratik olmaz…

Belki de, en kolay elde edilen ama en zorlu mesleklerin başında damperli kamyon şoförlüğü gelmektedir. Çalışma ortamı diğerlerine göre daha disiplinden uzak olması ve ilk bakışta üst yapının basit gözükmesi, damperli kamyon şoförlerinin eğitimlerinin de önemsenmemesine neden olmaktadır.

Basit bir araç gibi gözüken damperli kamyon aslında sahadaki yanlış hareketlerle ortaya çıkan kuvvetlerin etkisinde kalıp, her an devrilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu riski en aza indirmek için öncelikle işin teorisini anlamak gerekir.

Şoför, en azından aşağıdakiler konusunda bilgili olmalıdır.

–    Yükleme ve boşaltma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

–    Tipleme yaparken nelere dikkat edilmelidir?

–    Malzeme kasadan akmıyorsa yapılması gerekenler nelerdir?

–    Yollarda yapılmaması gereken şeyler nelerdir?

Kurumsal şirketlerin yukarıdaki sorulara karşılık gelecek talimat ve standartları belki de eğitimleri olabilir. Ama bu sektörde taşeron sistemi o kadar yaygın ki!

Damperli kamyon kazalarını tamamen zamana karşı yarışa ve tur primi gibi çalışma şartlarına bağlamak, teori eksikliğinden hiç bahsetmemek biraz  kolaya kaçmak olmuyor mu?                                           

Genel güvenlik, araç standartları, araç teknik, sahada güvenlik ve yolda güvenlik bölümlerinden oluşan bu kitap, söz konusu teori eksikliğini gidermek için hazırlanmıştır.

 

Timuçin Özsöylev

Scroll to top
Call Now Buttonhemen ara