SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK – AUDIT

Ayak iziniz büyük mü, m3 başına ne kadar karbon salıyorsunuz?

-Beton, dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan bir yapı elemanıdır.  Tüm dünyada, her yıl yaklaşık olarak 10 milyar m3 üzerinde beton döküldüğü tahmin edilmektedir.

-İnşaat sektörü, neredeyse tamamen betona bağlıdır ve beton üretimiyle ilgili yapılacak küçük değişiklikler toplamda büyük ve önemli etkilere sahip olabilmektedir.

-Hazır beton operasyonlarına yönelik olarak hazırlanmış olan bu rehber kitapçık, beton endüstrisini, inşaat sektöründe çevre dostu olarak lider konumuna getirmeyi amaçlamaktadır.

-Bu çalışma, performansa dayalı referans değerler sağlayarak ve öncelikli sistemleri işaret ederek hazır beton tesislerinde, çevrenin korunması için sürdürülebilir gelişme sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

-Aynı zamanda, hazır beton firmalarında çalışan yönetici personel için, beton üretimindeki tüm çevrim sürecini kapsayan, enerji ve malzeme kullanımı ve değerlendirmesine yönelik yüksek performans sağlayacak yolların ve organizasyonların belirlenmesi için, spesifik bir rehberdir.

-Sürdürülebilirlik stratejisi, gelecek nesillere devretmek üzere, çevreyi riske sokmamak için; gelişmelerin izlenmesi, yanlış olanların ikaz edilmesi ve doğru olanlarının ise desteklenmesi ve teşvik edilmesini kapsamaktadır.

-Sürdürülebilirlik genellikle üç boyutu  ile tanımlanır; çevresel, sosyal ve ekonomik. Bu çalışma, öncelikli olarak çevreyi ve sonra sosyal ve ekonomik konuları ele almaktadır.

-Beton endüstrisi,  ekonomik başarıyı dengelerken, sosyal eşitliği sağlamalı ve çevre sorumluluğunu da taşıması gerekir.

-Çevre dostu ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi, ayrıca kullanımının teşvik edilmesi hem ekonomik olarak verimi arttıracak hem de çevre için büyük avantajlar yaratacaktır.

-İnşaat sektöründe yeşil hareketin lideri olarak hazır beton endüstrisi yerini alacaktır. Müşterilerle sağlanacak bu yöndeki etkili bir iletişim, yeşil hareketin sürdürülebilirliği için en önemli  konudur.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK – HAZIR BETON

İçinde insan olmayan sürdürülebilirlik olabilir mi?

– Siz olsanız, ailenizle bir hazır beton tesisinin yanında oturmak ve yaşamak yada çalışmak ister misiniz?

– Sürekli bir gürültü, etraf toz-duman, bazen göz gözü görmüyor. Trafik ve kocaman kamyonlar diğer sürücüleri ve yayaları korkutuyor?

– Bir zamanlar beton araçları için hafta sonu çalışma yasağı vardı. Aslında yasak değil onlarında dinlenme hakları olduğu şeklinde algılanıyordu. Ne oldu, neyin peşindeyiz kimlerle yarışıyoruz?

– Bazen tesislerin fantezi talepleri oluyor! Örneğin alacakları araçlar için 85 dB üzerinde çalışmayacak diye. Tesisten gelen makine ve ekipman sesleri, araçların gürültüleri, hatta birbirine karışmış konuşma ve bağrışmalar bile zaten 120 dB. Tesiste çalışanlar buna ne kadar dayanabilir işini ne kadar sürdürebilir?

– Sürdürülebilirlik sloganının arkasında seminerler yapılıyor, eğitimler düzenleniyor. Konu sadece kaynak kullanımı ile mi ilgili? İnsan bunun neresinde, insanı dışlayan bir sürdürme nereye kadar!

– Hazır beton bize öncelikle çevreci diye tanıtılmamış mıydı?

Hani o bisküvi fabrikalarının yanında bulunan tesisler, şimdi neredeler?

– Etik ve yasal uygunluk yoksa, insan faktörü dikkate alınmıyorsa,

çevre insanlarının hakları ihlal ediliyorsa, çevresel ve sosyal etkiye dikkat edilmiyorsa, malzemeler istendiği kadar izlensin bir tesis sürdürülebilir olabilir mi?

– Hazır beton endüstrisindeki faaliyetlerin insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek hangi tehlikeleri yaratabileceğini ve risk oluşturabileceğini, bir hazır beton çalışanı olarak hepimizin bilmemiz gerekir. Tehlike, zarar verme potansiyeli olan bir şeydir. Risk, bunun olasılığı ve sonucudur. Riskleri anlamak ve değerlendirmek bizim sorumluluğumuzdadır.

Sürdürülebilirlik nedir, sürdürülebilir olmanın faydaları, beton üretimi ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm, beton sürdürülebilirlik konseyi, yönetici sorumlulukları, çalışan sorumlulukları, çevre riskleri ve riskleri yönetmek bölümlerinden oluşan bu çalışma, sürdürülebilir olmanın yeterince dikkate alınmayan farklı ve özellikle insan odaklı yönlerine dikkat çekiyor.

 

Scroll to top
Call Now Buttonhemen ara